Profesionální arboristika
Vylepšování stanovište stromu - AIR spade
Další aktivity

 
   
   
úvod zaměření reference kvalifikace fotogalerie poradna kontakty odkazy
     
 

Zaměření - Specializace firmy

Novinky

 
 


Vylepšování stanoviště stromů (Air spade – odkrývání kořenů tlakovým vzduchem)

Provádíme tam, kde je kořenový prostor stromů silně zhutňován provozem, nebo stavební činností. Takový povrch není schopen přijímat povrchovou vodu a je z něj vytěsněn půdní vzduch. V důsledku toho se snižuje vitalita stromů, přestávají plnit svou estetickou a hygienickou funkci a výrazně rostou finanční náklady na jejich údržbu. Air spade – odkrývání kořenů tlakovým vzduchem.

Komplexní zásahy na stromech

Provádíme všechny potřebné typy řezů (výchovný, bezpečnostní, zdravotní, redukční). Snažíme se naše zásahy provádět co nejšetrnějším způsobem. Do korun se dostáváme pomocí lanové techniky, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita ošetření a nedocházelo k sekundárnímu poškození stromů. Pokud to situace vyžaduje využíváme samozřejmě i pracovních plošin a jeřábů. Dbáme na co nejcitlivější přístup při odstraňování jednotlivých větví, aby byl zásah na stromech co nejméně patrný. Na druhou stranu hledáme vždy nejvhodnější řešení pro zajištění bezpečnosti lidí, jejich majetku a potřeb stromu. Pokud je potřeba, provádíme instalaci bezpečnostních vázání. Na místě je u konkrétního stromu vždy zvolen ideální typ, který se pro danou situaci hodí nejlépe. Vázání do korun stromů aplikujeme opět pomocí lanové techniky. Snažíme se mezi lidmi a stromy najít co nejvíce kompromisů.

Plány dlouhodobé péče o stromy a jejich bezpečnost v exkluzivních lokalitách

V areálech typu kongresová centra, golfové hřiště a význačná sídla nabízíme zpracování komplexních průzkumů a plánů péče které kladou důraz na zajištění provozní bezpečnosti a zvyšování hodnoty vegetačních prvků na lokalitě. Kontrola provozní bezpečnosti probíhá pravidelně a výsledné podklady pomáhají kromě sestavování plánů a rozpočtů péče o stromy také jako důležitý průkazní materiál v případě soudního sporu (např. při pádu stromu apod.)

Plány dlouhodobé péče o stromy v obci a krajině

Na základě provedených průzkumů určují, které dřeviny a jakým způsobem je třeba ošetřit, aby byly bezpečné a nadále plnily své funkce v prostoru obce či krajiny. Plány péče jsou sestavovány s ohledem na priority zásahů z hlediska zajištění provozní bezpečnosti v blízkosti stromů. V rámci dlouhodobé spolupráce s obcemi hledáme řešení jak cíleně pečovat o zeleň dle aktuálních finančních možností tak, aby se stala hodnotným a bezpečným prvkem našich sídel. Součástí dlouhodobých plánů péče je jejich aktualizace. Pro zajištění realizace plánů péče pomáháme hledat zdroje financování a obcím se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci nabízíme konzultační služby zdarma. Našimi klienty v této oblasti jsou zejména menší a střední obce.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Pokud potřebujete pokácet strom ve ztížených podmínkách (nad střechami budov, nad výsadbami apod.), je lepší tuto práci svěřit odborníkům. Jsme schopni provést kácení v jakémkoli terénu i v prudkém svahu. Pomocí lan a speciálních technik spouštíme jednotlivé části stromů na určené místo. Strom tedy kácíme postupně po částech.

Zpracování návrhů ochrany stromů při stavební činnosti a její realizace.

Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti projektování zeleně dobře víme, že se zeleň dostává stále do častějších střetů se stavbou. Ať se jedná o stavby budov, komunikací nebo inženýrských sítí. Klientům pomáháme vybírat stromy v blízkosti staveb které mají perspektivu stavební zásah přežít. Zpracováváme detailní specifikace ochrany stromů při stavební činnosti vč. řešení technických detailů střetu staveb se stromy. Zásahy do kořenové zóny stromů jsou nevratné, stejně tak jako v oblasti jejich korun. Ne vždy si dovedeme rozsah, vedení kořenů pod zemí a procesy, které zde probíhají představit. Toto téma je velice široké a rádi se staneme vaší odbornou oporou při řešení konfliktu dřevin a stavby. Navržená opatření jsme schopni zajistit a zajišťujeme i kontrolu ochrany dřevin během stavební činnosti formou technického dozoru. Našimi klienty jsou zejména projekční kanceláře, osvícení investoři staveb a stavební firmy.

Inventarizace a dendrologické průzkumy

Zpracováváme inventarizační plány a dendrologické průzkumy dle individuálních potřeb klienta. Rozsah provedení nabízíme od detailních průzkumů po zjednodušené hodnocení perspektivy stromů nebo jejich provozní bezpečnosti. Na základě průzkumů dále navrhneme dlouhodobý plán péče o tyto dřeviny. Našimi klienty v této oblasti jsou zejména projekční kanceláře, soukromí investoři a menší sídla.

Odborné posudky stromů

Na základě potřeb investorů zajišťujeme detailní posudky stromů se stanovením jejich provozní bezpečnosti, plánu péče, stanovením jejich společenské hodnoty atd.

Návrhy ošetření stromů včetně kontrolních rozpočtů.

Dle potřeb zákazníků vypracujeme návrhy ošetření stromů a zpracujeme kontrolní rozpočty dle ceníků URS nebo předložíme vlastní nabídkové rozpočty. Nabídkové rozpočty s rámcovým návrhem ošetření zpracováváme na celém území ČR zdarma.

Výsadby stromů

Velice rádi Vám pomůžeme s výsadbou dřevin. Jsme schopni provést kompletní návrh, výběr dřevin a samotné provedení výsadby dřevin. Jsme schopni připravit potřebnou dokumentaci pro získání grantu či dodací z dostupných zdrojů zejména pro výsadby stromů v krajině.
Snažíme se o obnovy zaniklých cest v krajině. O nové výsadby alejí a solitérních stromů v krajině a podél komunikací.
Dále provádíme posouzení kvality provedených výsadeb. Pokud nejste specialisté rádi Vám pomůžeme převzít provedené dílo. Naše nabídka je velice široká. Rádi Vám i jen poradíme. Obraťte se na nás!!

Dle dohody zajistíme i likvidaci dřevní hmoty štěpkováním či frézování pařezů.

Rallye Rejvíz

22. - 26. 5. 2013 proběhla mezinárodní soutěž pro záchranáře. Jan Svárovský se podílel na zajištění úlohy Visatec - záchrana zraněného z koruny stromu. Více informací: http://rallye-rejviz.cz


Jablonecký dračí den

Zúčasntnili jsme se JABLONECKÉHO DRAČÍHO DNE, kde jsme zajišťovali dobrovodný program - lezení dětí po stromě. Více informací: http://www.rkdragonsjablonec.cz


Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom XI. „Stromy pod lupou - Smysl, možné způsoby a praktické využití hodnocení stromů"

David Hora zde bude přednášet na téma: Zkušenosti s reakcí stromů na obvodovou redukci a následná péče o takto ošetřené stromy a Ingrid Kochová přednese příspěvek: Hodocení a návrhy ošetření u starých stromů.

více >>>


Starší novinky...

 
 
 
Veškerá práva vyhrazena ® www.treewalker.cz, 2008 Stránky vytvořil - Libor Slavík, www.internetove-studio.cz